HAC Web Trading

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN HASECO Email Print

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÓM TẮT

1. ĐĂNG NHẬP HASECO

- Địa chỉ truy cập https://trading.haseco.vn

- Quý khách nhập Mã khách hàng Mật khẩu do HASECO gửi đến email đăng ký khi kích hoạt lần đầu.

 • Mã khách hàng: là 6 chữ số tài khoản
 • Mật khẩu: từ 6 ký tự trở lên
 • Truy cập nhanh: Chọn mục thông tin cần hiển thị khi vừa đăng nhập vào tài khoản.

  => Click “Đăng nhập

  Ví dụ: TK 012C678910, Mã khách hàng: 678910

- Lưu ý : Quý khách nên thực hiện việc thay đổi Mật khẩu đăng nhập mật khẩu đặt lệnh (mã PIN) ngay trong lần đăng nhập đầu tiên.2. THAY ĐỔI TÀI KHOẢN

Click “Thay đổi” trên thanh header → “Thay đổi tài khoản”3. THAY ĐỔI MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP (PASSWORD)

Vào menu “Quản lý tài khoản”“Thay Đổi Mật Khẩu” nhập thông tin đầy đủ click nút “Chấp nhận”
4. QUÊN MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP (PASSWORD)

Trường hợp quên mật khẩu đăng nhập, Quí khách nhấp chuột vào link "Quên mật khẩu" hiển thị màn hình như bên dưới5. THAY ĐỔI MÃ PIN (MẬT KHẨU ĐẶT LỆNH)

Vào menu “Quản lý tài khoản”“Thay đổi mật khẩu đặt lệnh (PIN)”.

Khách hàng có thể lựa chọn một trong hai hình thức mã PIN


a. Mã PIN tĩnh: là mã PIN thiết lập một lần và có hiệu lực đến khi quý khách hàng thay đổi sang mã PIN mới.


Để thay đổi mã PIN tĩnh, quý khách hàng chọn “Dùng mã PIN tĩnh” → chọn “Thay đổi mã PIN”, sau đó nhập đầy đủ các thông tin được yêu cầu như hình bên dưới.


==> Chọn “Chấp nhận” để xác nhận hoàn tất việc thay đổi mã PIN tĩnh đang dùng.


==> Chọn “Huỷ” để nhập lại các thông tin để thay đổi mã PIN tĩnh.


b. Mã PIN động: là mã PIN được hệ thống tự tạo ra khi quý khách hàng đăng nhập vào hệ thống và chỉ có hiệu lực trong một phiên giao dịch. Mã PIN động sẽ được hệ thống gởi email và SMS theo địa chỉ email và số điện thoại đăng ký khi mở tài khoản giao dịch tại HASECO.


Để thay đổi mã PIN động, quý khách hàng chọn “Dùng mã PIN động” → nhập đầy đủ các thông tin được yêu cầu như hình bên dưới.


==> Chọn “Chấp nhận” để xác nhận hoàn tất việc thay đổi mã PIN tĩnh đang dùng.


==> Chọn “Huỷ” để nhập lại các thông tin để thay đổi mã PIN tĩnh.6. QUÊN MÃ PIN (MẬT KHẨU ĐẶT LỆNH)

Vào menu “Quản lý tài khoản”“Thay đổi mật khẩu đặt lệnh (PIN)” “Quên mã PIN” . Nhập thông tin đầy đủ click nút “Chấp nhận”7. XEM GIÁ CHỨNG KHOÁN VÀ LỰA CHỌN DANH MỤC CỔ PHIẾU YÊU THÍCH

Vào menu “Giao dịch” -> “Bảng giá

A. Quản lý nhóm CP yêu thích:
Tạo Nhóm cổ phiếu yêu thích: Vào menu “Nhóm CP yêu thích” -> “Quản lý nhóm CP yêu thích

-> Tạo tên Nhóm CP yêu thích (Ví dụ: Ngân hàng) -> “Thêm


- Thêm cổ phiếu vào Nhóm CP yêu thích: Chọn nhóm yêu thích cần thêm CP, ví dụ: Ngân hàng -> Click chọn vào ô vuông của mã CP cần thêm vào nhóm, ví dụ “ACB” -> “Lưu


- Vào menu “Nhóm CP yêu thích” để xem lại Nhóm CP yêu thích đã thiết lập thành công.

B. Theo dõi biểu đồ thị trường:
Nhấn vào thị trường cần theo dõi (HSX / HNX) sẽ hiển thị biểu đồ của thị trường tương ứng:


8. ĐẶT LỆNH GIAO DỊCH

Lệnh Mua (màu xanh): Nhấn tổ hợp phím Ctrl + B (hoặc click nút Mua tại bất kỳ màn hình nào)


Lệnh Bán (màu hồng): Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S (hoặc click nút Bán tại bất kỳ màn hình nào)


Enter 2 lần, hệ thống thông báo
→ Việc nhập lệnh đã hoàn tất.


9. LỊCH SỬ ĐẶT LỆNH

Vào Menu "Quản lý tài sản" "Lịch sử đặt lệnh" → Chọn thời gian truy vấn → "Tìm kiếm"

10. HỦY LỆNH

Khách hàng có thể hủy các lệnh tìm kiếm theo tiêu chí: Mã CK, Loại Lệnh, Kênh đặt. Có 3 cách để hủy lệnh.

 • Hủy từng lệnh.
 • Hủy các lệnh được chọn.
 • Hủy tất cả.

a. Hủy từng lệnh
Vào Menu "Giao dịch""Trạng thái lệnh" "Lệnh trong ngày / Lệnh trước ngày"

→ Chọn lệnh cần hủy → Nhấp nút "Hủy" → Nhập mã PIN → “Xác nhận”


b. Hủy các lệnh được chọn
Vào Menu "Giao dịch""Trạng thái lệnh" "Lệnh trong ngày / Lệnh trước ngày"

Nhấn “Hủy các lệnh được chọn” hiện màn hình danh sách lệnh chờ hủy.

Tiếp tục “Xác nhận” sẽ báo “Đã nhận lệnh của quý khách”. Hủy lệnh thành công.

c. Hủy tất cả: có 2 cách

 • Đánh dấu vào ô chọn tất cả. Nhấn vào “Hủy các lệnh được chọn”.
 • Nhấn vào “Hủy tất cả”.

Vào Menu "Giao dịch""Trạng thái lệnh" "Lệnh trong ngày / Lệnh trước ngày"

Sẽ hiện màn hình “Danh sách lệnh chờ hủy” → nhập “mã PIN”“Xác nhận”

11. CHIA LỆNH TỰ ĐỘNG

Đối với lệnh Mua/Bán có khối lượng vượt quá khối lượng cho phép trong 1 lệnh đặt của các Sở giao dịch chứng khoán, Quý khách chỉ cần đặt 1 lệnh duy nhất, hệ thống sẽ tự động chia thành nhiều lệnh theo đúng khối lượng quy định:

Màn hình xác nhận lệnh hiện ra, Quý khách xem lại các lệnh đặt đã được chia nhỏ, nhấn “Đặt lệnh”, toàn bộ lệnh đặt sẽ được gửi vào hệ thống trong tức khắc.
Toàn bộ lệnh đặt được theo dõi và quản lý tại tab Giao dịch >> Trạng thái lệnh

12. NHÂN LỆNH TỰ ĐỘNG

Hỗ trợ nhà đầu tư nhân lệnh thành nhiều lệnh theo bước giá, bước khối lượng. Nhà đầu tư đặt ra quy định để hệ thống tự động sinh ra lệnh theo bước giá và bước khối lượng quy định sẳn. Điều này giúp cho việc rải đinh lệnh nhanh chóng và giấu được lệnh lớn.

Sau khi chọn “Nhóm lệnh”, nhấn “Đặt” hiện màn hình:

Người dùng có thể sửa lại các thông tin:
- Khối lượng ban đầu: Có thể giống hoặc khác khối lượng đã nhập ở màn hình đặt lệnh mua/bán.
- Giá ban đầu: Có thể giống hoặc khác giá đã nhập ở màn hình đặt lệnh mua/bán.
- Số lượng lệnh: Không quá 20 lệnh.
- Bước khối lượng tăng/giảm: Là phần khối lượng chênh lệch so với lệnh liền trước.
- Bước giá tăng/giảm: Là phần giá chênh lệch so với lệnh liền trước. Có thể dựa vào gợi ý bên cạnh.
Bước tiếp theo là nhấn “Tạo lệnh”:

Ở màn hình xác nhận danh sách lệnh nhóm trên, mặc định sẽ chọn tất cả số lượng, tuy nhiên người dùng có thể bỏ bớt chỉ chọn một số để đặt thôi. Chọn lệnh nào thì đánh dấu lệnh đó. Xong nhấn “Đặt lệnh”.

13. SAO KÊ TIỀN

Tùy theo loại tài khoản chứng khoán (TK thông thường hay TK Ký quỹ và TK Tổng hay TK liên kết với NH) mà Quý khách có cách sao kê khác nhau:

a. Đối với tài khoản thông thường là tài khoản Tổng:
Từ menu “QL Tài sản” → vào chức năng “Sao kê tiền”. Khách hàng có thể chọn xem sao kê từ ngày đến ngày, click “Yêu cầu”. Khi nhận được yêu cầu sao kê của Quý khách, HASECO sẽ gửi thông tin sao kê vào email đã đăng ký của Quý khách


b. Đối với tài khoản ký quỹ
Từ menu “QL Tài sản” → vào chức năng “Sao kê tiền”. Khách hàng có thể chọn xem sao kê từ ngày đến ngày → Click “Tìm kiếm”

14. SAO KÊ CHỨNG KHOÁN

Từ menu → vào chức năng “Sao kê chứng khoán”. Khách hàng có thể chọn xem sao kê từ ngày đến ngày → Click “Tìm kiếm”

15. QUẢN LÝ DANH MỤC TÀI SẢN

Vào Menu "Quản lý tài sản""Quản lý danh mục tài sản"“Số dư tiền” hoặc “Số dư chứng khoán" hoặc “Bảng tổng hợp chứng khoán", hoặc “Tình trạng tài khoản và sức mua”.

16. ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN

Tùy theo loại tài khoản chứng khoán (TK Tổng hay TK liên kết với NH) mà Quý khách thực hiện theo loại giao dịch ứng tiền khác nhau:
Đối với tài khoản là tài khoản Tổng: Khách hàng chỉ sử dụng loại giao dịch “Thanh toán”
Đối với tài khoản là liên Ngân hàng: Khách hàng được sử dụng các loại giao dịch sau:

 • Thanh toán
 • Rút tiền

Các bước thực hiện:
Bước 1: Vào Menu "Tiện ích""Ứng trước tiền bán" → Nhập “Số tiền thực nhận”/ Hoặc click vào biểu tượng Ứng toàn bộ → Click biểu tượng máy tính để xem “Phí ứng” → Chọn loại giao dịch ứng tiền → "Đồng ý" → Nhập Mã PIN → “Xác nhận”

Bước 2: Vào “Trạng thái ứng trước trong ngày” để kiểm tra trạng thái lệnh ứng tiền:
 • Chờ xử lý: Yêu cầu đã được gửi đến HASECO.
 • Đang xử lý: HASECO đang xử lý lệnh ứng tiền.
 • Đã xử lý: Lệnh ứng tiền đã được thực hiện theo yêu cầu.
Vào “Lịch sử ứng tiền” để xem lại lịch sử ứng tiền:

17. CHUYỂN TIỀN NỘI BỘ VÀ RA BÊN NGOÀI:

Các bước thực hiện: Vào menu “Tiện ích”“Chuyển tiền” → Nhập đầy đủ thông tin → “Xác nhận”. Tùy theo loại tài khoản chứng khoán (TK thông thường hay TK Ký quỹ và TK Tổng hay TK liên kết với NH) mà Quý khách thực hiện theo hình thức chuyển tiền khác nhau
A. Đối với tài khoản chứng khoán dùng tài khoản ngân hàng là tài khoản Tổng: Khách hàng được sử dụng các tiện ích chuyển tiền sau:
   1/ Chuyển sang TK Ký quỹ (Nếu KH có mở TK Ký quỹ).
       Chuyển tiền để thanh toán
   2/ Rút tiền bằng CMND .
   3/ Chuyển khoản sang NH đã đăng ký trước (Đăng ký một NH bất kỳ).


B. Đối với tài khoản thông thường là tài khoản liên Ngân hàng: Khách hàng được sử dụng các tiện ích chuyển tiền sau:
Chuyển sang TK Ký quỹ (Nếu KH có mở TK Ký quỹ).

 • Chuyển tiền để thanh toán
 • Chuyển sức mua để giao dịch

C. Đối với tài khoản Ký quỹ (Nếu KH có mở TK Ký quỹ): Khách hàng được sử dụng các tiện ích chuyển tiền sau:
   1/ Chuyển sang TK thông thường.
       Chuyển tiền để thanh toán
       Chuyển sức mua để giao dịch
   2/ Rút tiền bằng CMND.
   3/ Chuyển khoản sang NH đã đăng ký trước (Đăng ký một NH bất kỳ).

D. Chuyển tiền theo TK sức mua:
Khi KH tích chọn vào textbox “Rút tiền theo sức mua”

Các bước thực hiện: Bước 1: Vào menu “Tiện ích”“Chuyển tiền” → Chọn Loại yêu cầu tương ứng và nhập đầy đủ thông tin hệ thống yêu cầu (Ngân hàng, số tiền, nội dung,…) Bước 2: Chọn “Xác nhận” và nhập Mã PIN. Chọn “Đồng ý” Bước 3: Hệ thống sẽ thông báo trạng thái lệnh chuyển. Vào Trạng thái chuyển tiền để kiểm tra trạng thái lệnh chuyển tiền:

 • Chờ xử lý: Yêu cầu đã được gửi đến HASECO.
 • Đang xử lý: HASECO đang xử lý lệnh chuyển tiền.
 • Đã xử lý: Lệnh chuyển tiền đã được thực hiện theo yêu cầu.
Vào “Lịch sử chuyển tiền” để xem lại lịch sử chuyển tiền:

18. THỰC HIỆN QUYỀN

Từ menu “Tiện ích”“Thực hiện quyền” → Chọn “Đăng ký” → Nhập số chứng khoán được mua → bấm “Đồng ý” → nhập mã PIN → “Đồng ý”.

Xem trạng thái thực hiện quyền mua: Từ menu “Tiện ích”"Thực hiện quyền”“Trạng thái thực hiện quyền mua”.
Xem lịch sử hưởng quyền: Vào menu “Tiện ích” → “Thực hiện quyền” → “Lịch sử hưởng quyền”
.

19. XEM THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Click vào Menu "Thông tin tài khoản" Khách hàng có thể tuỳ chọn thay đổi (sửa hoặc huỷ bỏ) các thông tin liên lạc đã đăng ký.

Chọn "Hủy" trên mục cần hủy ( Nếu có) để hủy thay đổi như hình bên dưới.

20.1. Thay đổi thông tin liên lạc

Từ menu chọn “Quản lý tài khoản” -> “Thông tin tài khoản” -> Hệ thống hiển thị màn hình “Thông tin tài khoản” -> Chọn tab “Thông tin liên lạc

Bước 1: Nhấn nút để thực hiện thay đổi thông tin

Bước 2: Nhập thông tin mới Quý khách muốn thay đổi -> Bấm “Đồng ý

Bước 3: Nhập mã PIN và chọn hình thức nhận mã xác nhận. Quý khách có thể chọn SMS hoặc Email hoặc cả hai -> Nhấn nút -> Hệ thống gửi mã xác nhận vào hình thức tương ứng mà Quý khách đã chọn

Bước 4: Nhập mã xác nhận vào và nhấn nút -> Hiện thông báo sau:

Bước 5: Nhấn xác nhận -> Yêu cầu thay đổi thông tin chuyển sang trạng thái chờ xử lý

Trong trường hợp Mã xác nhận hết hiệu lực hoặc Quý khách cần lấy lại Mã xác nhận, thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nhấn vào Link “chờ xác nhận OTP” hiện màn hình nhập mã xác nhận.

Bước 2: Nhấn vào nút để lấy lại mã xác nhận mới.

Bước 3: : Nhập mã “PIN” và chọn hình thức nhận mã xác nhận. Quý khách có thể chọn sms hoặc email hoặc cả 2 -> Nhấn nút -> hệ thống gửi mã xác nhận vào hình thức tương ứng mà Quý khách đã chọn.

Bước 4: Nhập mã xác nhận vào và nhấn nút -> Hiện thông báo sau:

Để hủy thông tin vừa thay đổi Quý khách thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nhấn vào nút “Hủy” -> Nhập “PIN

Bước 2: Nhấn vào nút “Xác nhận” -> Hiện thông báo sau:

Lưu ý:

1. Những yêu cầu thay đổi thông tin ở trạng thái “chờ xác nhận OTP”, “Chờ xử lý” được phép hủy.

2. Mã xác nhận có hiệu lực trong khoảng thời gian nhất định (ví dụ: thời gian hiệu lực 5 phút) Nếu quá thời gian 5 phút kể từ khi nhận được mã xác nhận qua mail và sms mà Quý khách không nhập mã xác nhận thì hệ thống hiện thông báo mã xác nhận của bạn đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng xin cấp lại mã xác nhận mới.

3. Trường hợp thay đổi số điện thoại di động chỉ nhận mã xác nhận qua sms.

20.2. Thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng.

Từ menu chọn tab “Quản lý tài khoản” -> Chọn “Thông tin tài khoản” -> Chọn tab “Thông tin Đăng ký dịch vụ Giao dịch trực tuyến (GDTT)

22. SỬA LỆNH ĐẶT TRÊN SÀN HSX

Hỗ trợ sửa các lệnh đặt tại sàn HSX, hệ thống sẽ huỷ lệnh cũ và đặt lệnh mới vào.

Màn hình xác nhận Sửa lệnh

Click Xác nhận, màn hình kết quả sửa lệnh thành công.

24.ĐẶT LỆNH NHANH

Chọn MUA/BÁN, nhập Mã CK chọn thông tin của Dư mua/Dư Bán.

Hỗ trợ người dùng đặt lệnh MUA/BÁN nhanh khi chọn vào thông tin 3 giá Cao nhất/Thấp nhất/Trung bình của Dư mua/Dư bán
Màn hình thông tin lệnh. Người dùng click “Đặt” để gửi lệnh vào sàn.

25. THOÁT KHỎI HỆ THỐNG

Click vào nút "Thoát" nằm phía trên góc phải của màn hình, hệ thống sẽ tự động trả về màn hình "Đăng Nhập Hệ Thống"

26. BẢO MẬT AN TOÀN

Màn hình HASECO tự động đăng xuất sau 60 phút (đến phút thứ 59 có xuất hiện thông báo, nếu khách hàng muốn giữ nguyên màn hình thì chỉ cần click OK).
Thoát khỏi chương trình ngay khi rời khỏi máy tính để bảo vệ các thông tin trong tài khoản Quý khách.

27. THÔNG TIN HỖ TRỢ

Hải Phòng: (225) 3 842.332/3 842.335
TP.HCM: (028) 3920.7800/01/02
Hà Nội: (024) 3574.7020
Website: www.hpsc.com.vn; www.haseco.vn
Email: haseco@haseco.vn

(*) Những hình ảnh về tài khoản trên chỉ mang tính minh họa.