Online Stock Trading

Đăng nhập hệ thống

Mã khách hàng
Mật khẩu
Truy cập nhanh

Tính năng vượt trội

 • Đặt lệnh nhanh chóng,
 • Sửa lệnh sàn HNX, HSX, UPCOM,
 • Hỗ trợ việc nhân lệnh tự động,
 • Chia lệnh tự động,
 • Giao dịch đa tài khoản,
 • Đặt lệnh trước ngày (5:00 PM - 8:15 AM),
 • Theo dõi trạng thái lệnh,
 • Sao kê lịch sử giao dịch,
 • Sao kê tiền, Sao kê chứng khoán,
 • Quản lý danh mục tài sản,
 • Quản lý danh mục chứng khoán yêu thích,
 • Ứng trước, Chuyển tiền,
 • và các tiện ích khác.

Hỗ trợ khách hàng

Hải Phòng: (225) 3 842.332/3 842.335
TP.HCM: (028) 3920.7800/01/02
Hà Nội: (024) 3574.7020

Mobile Trading