HAC Web Trading

KHUYẾN CÁO

Rủi ro khi sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử:

1. Mật khẩu: Khách hàng có trách nhiệm bảo mật Mật khẩu đăng nhập, Mật khẩu giao dịch. Bất cứ hành động truy cập/giao dịch nào vào/trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng bằng tên truy cập với đúng Mật khẩu đăng nhập và Mật khẩu giao dịch hoặc các yếu tố định danh khác do HASECO cung cấp cho Khách hàng đều được coi là Khách hàng truy cập/giao dịch. Công ty chứng khoán sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp rủi ro phát sinh trong quá trình giao dịch từ việc Khách hàng để lộ mật khẩu cho người khác. Trường hợp phát hiện Mật khẩu bị lộ, Khách hàng vui lòng thay đổi lại Mật khẩu mới hoặc liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

2. Lỗi Hệ thống: Khi sử dụng giao dịch trực tuyến Khách hàng mặc nhiên thừa nhận rằng truy cập vào Internet hoặc các thiết bị điện tử khác có thể bị gián đoạn, mất đường truyền, và chậm trễ trong việc truyền do việc tắc nghẽn đường truyền hoặc vì lý do khác không thể dự báo trước và các nguyên nhân khác ngoài tầm kiểm soát của công ty và do vậy có thể dẫn đến các chậm trễ trong việc thực hiện lệnh. Ngoài ra, Khách hàng mặc nhiên thừa nhận rằng thông tin và dữ liệu cá nhân có thể bị bên thứ ba truy cập bất hợp pháp. Vì vậy khách hàng mặc nhiên chấp nhận tất cả các rủi ro liên quan tới Giao dịch trực tuyến. Khi ký tên vào Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, Khách hàng thừa nhận Công ty đã thông báo đầy đủ cho Khách hàng về các Cam kết mặc định.

3. Virus: Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ bồi thường, yêu cầu, hình phạt, tổn thất, trách nhiệm, chi phí, hành động và/hoặc phí tổn nào mà khách hàng gánh chịu do hệ thống máy tính và/ hoặc thiết bị di động của Khách hàng kết nối với máy tính và/ hoặc thiết bị di động khác bị vi rút trong thời gian Khách hàng truy cập, sử dụng, tải dữ liệu. Khách hàng phải nhanh chóng thông báo cho Công ty về bất cứ máy tính và/ hoặc thiết bị di dộng bị vi rút đang ảnh hưởng đến máy tính và/ hoặc thiết bị di động của Khách hàng.

4. Lỗi đường truyền Internet: Nhà đầu tư nên chọn các gói thuê bao có tốc độ đường truyền cao và ổn định để việc giao dịch trực tuyến qua Internet được nhanh nhất. HASECO sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp mất lệnh, không thể hủy lệnh do lỗi đường truyền của Khách hàng.

Khách hàng cần phải thông báo với công ty trong vòng không quá 01 giờ kể từ khi khách hàng nhận thấy có những tình trạng sau:

  • Thất lạc hoặc bị đánh cắp tên sử dụng, mật khẩu hoặc số tài khoản.
  • Mọi sự chiếm dụng một cách bất hợp pháp tên truy cập, mật khẩu hoặc số tài khoản.
  • Mọi sự chiếm dụng một cách bất hợp pháp việc sử dụng các Dịch vụ hoặc bất cứ những gì được cung cấp.
  • Bất kỳ sự cố nào mà khách hàng không nhận được lời nhắn từ Dịch vụ mà qua đó lệnh của khách hàng đã được nhận và/hoặc được thực hiện.
  • Bất kỳ sự xác nhận nào liên quan đến lệnh đặt mà lệnh đó khách hàng không đặt, hoặc những báo cáo, thông tin không đúng hay mâu thuẫn nào tương tự.
------------------------------***---------------------------